Przebudowa wiaduktu w ciągu DW 342 km 30+726 w pobliżu miejscowości Osolin wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7 Drukuj
z dnia: 2016-06-30
Nazwa zadania Przebudowa wiaduktu w ciągu DW 342 km 30+726 w pobliżu miejscowości Osolin wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.69.2016
Termin składania ofert 2016-07-26 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39-17-171, 71 39-17-233, fax. 71 39-17-110
Załączniki

 

69_2016 siwz 30_06_2016

69_2016 ogloszenie o zamowieniu 30_06_2016

69_2016 zalacznik nr 10 materialy dodatkowe 30_06_2016

69_2016 wzor umowy - zalacznik nr 8 30_06_2016

69_2016 siwz wersja edytowalna 30_06_2016

 

69-16 ogloszenie o zmianie ogloszenia

69-16 odpowiedzi na pytania od 1 do 4 wszyscy

 

  69-16 odpowiedzi na pyt 5 6 i zmiana siwz

69-16 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2

 

69-16 zmiana siwz 2 - wszyscy

69-16 ogloszenie o zmianie ogloszenia 3

 

 

69_2016 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 26_07_2016

69_2016 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert 10_08_2016