DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na wjeździe do m. Węgry w ciągu drogi nr 346 – zmiana geometrii drogi – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 71320000-7, 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-06-30
Nazwa zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu na wjeździe do m. Węgry w ciągu drogi nr 346 – zmiana geometrii drogi – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 71320000-7, 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.53.2016
Termin składania ofert 2016-07-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

  53-16 siwz

53-16 siwz

pfu opz

zalaczniki

53-16 ogloszenie o zamowieniu

53-16 odpowiedz na pyt 1

53-16 odpowiedz na pyt 234 i zmiana siwz

53-16 ogloszenie o zmianie ogloszenia

53-16 siwz 2

53-16 siwz 2

 

53_2016 zestawienie zbiorcze zlozonych ofert

53-16 ogloszenie o wyborze

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :