Przebudowa mostu w km 92+753 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Stara Kraśnica. Drukuj
z dnia: 2016-06-28
Nazwa zadania Przebudowa mostu w km 92+753 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Stara Kraśnica.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.72.2016
Termin składania ofert 2016-07-15 9:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

72_16_ogloszenie o zamowieniu

72_16_siwz

72_16_siwz edytowalna

72_16_pfu

72_16_geologia

72_16_mapa

 

72-16 odpowiedzi na pytania od 1 do 3

72-16 ogloszenie o zmianie ogloszenia

 

 

72-16 uniewaznienie postepowania