DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w km 92+753 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Stara Kraśnica. Drukuj Email
z dnia: 2016-06-28
Nazwa zadania Przebudowa mostu w km 92+753 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Stara Kraśnica.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.72.2016
Termin składania ofert 2016-07-15 9:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

72_16_ogloszenie o zamowieniu

72_16_siwz

72_16_siwz edytowalna

72_16_pfu

72_16_geologia

72_16_mapa

 

72-16 odpowiedzi na pytania od 1 do 3

72-16 ogloszenie o zmianie ogloszenia

 

 

72-16 uniewaznienie postepowania

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :