Remont drogi wojewódzkiej nr 390 na odcinku od m. Złoty Stok w kierunku m. Orłowiec w km 12+200 – 18+500 o długości 6,300 km. Drukuj
z dnia: 2016-06-20
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 390 na odcinku od m. Złoty Stok w kierunku m. Orłowiec w km 12+200 – 18+500 o długości 6,300 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.74.2016
Termin składania ofert 2016-07-05 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 110
Załączniki

  74_16_ogloszenie o zamowieniu

74_16_SIWZ

74_16_specyfikacje techniczne

74_16_wersja edytowalna zalacznikow

74_16_odpowiedzi na pytania_30_06_2016

 

74_16 zbiorcze zestawienie ofert

74_16 ogoszenie o wyborze

74_16 ogłoszenie o wyborze