Remont mostu w ciągu DW 396 w km 32+965 w m. Oława – zabezpieczenie antykorozyjne balustrad mostowych oraz węzłów dolnych kratownicy mostu. Drukuj
z dnia: 2016-06-17
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu DW 396 w km 32+965 w m. Oława – zabezpieczenie antykorozyjne balustrad mostowych oraz węzłów dolnych kratownicy mostu.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.73.2016
Termin składania ofert 2016-07-04 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 110
Załączniki

  73_16_ogloszenie o zamowieniu

73_16_siwz

73_16 siwz edytowalny

73_16_specyfikacje

73_16_zbiorcze zestawienie ofert

73_16 ogłoszenie o wyborze