Remont drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku Wadochowice - Henryków w km 49+830 - 51+050 długość 1,220 km. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj
z dnia: 2016-06-14
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku Wadochowice - Henryków w km 49+830 - 51+050 długość 1,220 km. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.68.2016
Termin składania ofert 2016-06-29 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-233, fax. 71 39-17-110
Załączniki

 

68_2016 ogloszenie o zamowieniu 14_06_2016

68_2016 siwz 14_06_2016

68-2016 opz 14_06_2016

68_2016 siwz wersja edytowalna 14_06_2016

68_2016 wzor umowy - zalacznik nr 8 14_06_2016

 

68_2016 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 29_06_2016

68-2016-ogloszenie-o-wyborze-oferty