Remont drogi wojewódzkiej nr 381 m. Głuszyca w km od 14+900 do 16+200. Drukuj
z dnia: 2016-06-13
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 381 m. Głuszyca w km od 14+900 do 16+200. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.71.2016
Termin składania ofert 2016-07-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 110
Załączniki

  71_16_ogloszenie o zamowieniu

71_16_SIWZ

71_16_specyfikacje techniczne

71_16_wersja edytowalna zalacznikow

71_16 odpowiedzi na pytania 17_06_2016

71_16 kosztorys ofertowy 17_06_2016

71_16 specyfikacje techniczne d-05.03.13a

71_16 odpowiedzi na pytania 23_06_2016

71_16 ogloszenie o zmianie ogloszenia 23_06_2016

71_16_specyfikacje_d-05_03_13a_23_06_16

71_16_odpowiedzi na pytania_30_06_2016

71_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia_30_06_2016

71_16_kosztorys ofertowy_30_06_16

71_2016 zbiorcze zestawienie ofert 2016-07-06

71_16 ogłoszenie o wyborze