Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja ul. Wojska Polskiego w km 75+008 - 76+122, długość 1,114 km. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj
z dnia: 2016-06-10
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja ul. Wojska Polskiego w km 75+008 - 76+122, długość 1,114 km. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.60.2016
Termin składania ofert 2016-06-30 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

  60_2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2016-06-10

60_2016 SIWZ  2016-06-10

60_2016 specyfikacje techniczne

60_2016 załączniki do siwz_edyt 2016-06-10

 

60_2016 pyt_i odp 2016-06-23

60_2016 pyt_i odp 2016-06-23 sprostowanie

 

60_2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2016-06-27

60_2016 pyt_i odp 2016-06-27

 

60_2016 zbiorcze zestawienie ofert 2016-06-30

60_2016 zbiorcze zestawienie ofert 2016-06-30 sprostowanie

 

 

60_2016 informacja_o wyborze 2016-07-20