DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 439 Niezgoda - Milicz na odcinku w km 12+870 – 19+670 (długość 6,800 km). Drukuj Email
z dnia: 2016-06-08
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 439 Niezgoda - Milicz na odcinku w km 12+870 – 19+670 (długość 6,800 km). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.65.2016
Termin składania ofert 2016-06-23 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 110
Załączniki

 

65_16_ogloszenie o zamowieniu

65_16_SIWZ

65_16_specyfikacje techniczne

65_16_wersja edytowalna zalacznikow

65_16 odpowiedzi na pytania 16_06_2016

 

65_16_zbiorcze zestawienie ofert

65_16 ogłoszenie o wyborze oferty

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :