Remont drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku Wolibórz – Srebrna Góra w km 18+900 – 21+075 (długość 2,175 km). CPV 45233142-6 Drukuj
z dnia: 2016-06-08
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku Wolibórz – Srebrna Góra w km 18+900 – 21+075 (długość 2,175 km). CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.63.2016
Termin składania ofert 2016-06-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-233, fax 71-39-17-110
Załączniki

  63_2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2016-06-08

63_2016 SIWZ  2016-06-08

63_2016 specyfikacje techniczne

63_2016 zał_1-7 edyt 2016-06-08

  

63_2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  2016-06-21

63_2016 pyt_i odp 2016-06-21

63_2016 szkic odc_drogi przewidzianego do remontu 2016-06-21

 

63_2016 zbiorcze zestawienie ofert 2016-06-27

 

63_2016 info_o wyborze 2016-07-05

63_2016 info_o wyborze SPROSTOWANIE 2016-07-06