Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. Drukuj
z dnia: 2016-06-07
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233221-4.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.64.2016
Termin składania ofert 2016-06-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 110
Załączniki

 

64_16_ogloszenie o zamowieniu

64_16_SIWZ

64_16_specyfikacje techniczne

64_16_wersja edytowalna zalacznikow

64_16_odpowiedzi na pytania 17_06_2016

64_16 zbiorcze zestawienie ofert

64_16 ogloszenie o wyborze zadanie nr 1

64_16 ogloszenie o wyborze zadanie nr 4

 

64_16 ogłoszenie o wyborze zadanie nr 2

64_16 ogloszenie o wyborze zadanie nr 3