DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w ciągu ul. Jeleniogórskiej w Świerzawie w km 91+352 - 91+597 (długość 0,245 km). CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-30
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w ciągu ul. Jeleniogórskiej w Świerzawie w km 91+352 - 91+597 (długość 0,245 km). CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.55.2016
Termin składania ofert 2016-06-14 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-233, fax. 71 39-17-110
Załączniki

55_2016 ogloszenie o zamowieniu 30_05_2016

55_2016 siwz 30_05_2016

55_2016 siwz wersja edytowalna 30_05_2016

55_2016 wzor umowy - zalacznik nr 8 30_05_2016

55_2016 materialy dodatkowe 30_05_2016

 

55_2016 zmiana siwz 02_06_2016

  55_2016 odpowiedzi na pytania 08_06_2016

 

55_2016 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 14_06_2016

 

55_2016 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07_07_2016

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :