Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 od granicy woj. lubuskiego do DK nr 5 w Marciszowie. Drukuj
z dnia: 2016-05-25
Nazwa zadania Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 od granicy woj. lubuskiego do DK nr 5 w Marciszowie.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.51.2016
Termin składania ofert 2016-06-24 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 233 / 71 39 17 110
Załączniki

 

51_16_ogloszenie o zamowieniu

51_16_siwz

51_16 siwz wersja edytowalna

51_16_zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy edytowalny

51_16_specyfikacje

51_16_zatwierdzenia

51_16_odpowiedzi na pytania zmiana siwz 08 06 2016

51_16_zalacznik nr 8 - projekt umowy 08 06 2016

51_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia 08 06 2016

51_16_odpowiedzi na pytania zmiana siwz 14 06 2016

51_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia 14 06 2016

 

51_16_odpowiedzi na pytania zmiana siwz 20 06 2016

51_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia 20 06 2016

 

51_16_zbiorcze zestawienie ofert

51_16 ogloszenie o wyborze