DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 352 Zgorzelec – Hagenwerden w km 3+530 – 12+320 nawierzchnia „SLURRY SEAL”.CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-23
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 352 Zgorzelec – Hagenwerden w km 3+530 – 12+320 nawierzchnia „SLURRY SEAL”.CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.54.2016
Termin składania ofert 2016-06-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

54-16 ogloszenie o zamowieniu

54-16 siwz

54_2016 siwz

opis przedmiotu zamwienia

sst

54-16 zmiana siwz

  54-16 odpowiedzi na pyt od 1 do 6

54-16 ogloszenie o zmianie ogloszenia

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

54-16 ogloszenie o wyborze

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :