DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Łęg, w km 21+936 - 22+640. CPV 45.00.00.00-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-22
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Łęg, w km 21+936 - 22+640. CPV 45.00.00.00-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.58.2016
Termin składania ofert 2016-06-08 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-233, fax 71-39-17-110
Załączniki

  58_2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2016-05-23

58_2016 SIWZ  2016-05-23

58_2016 plan zagospodarowania dla chodnika

58_2016 specyfikacje

58_2016 siwz_edyt 2016-05-23

 

58_2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2016-06-03

58_2016 pyt_i odp 2016-06-03

 

58_2016 pyt_7 i odp 2016-06-03

 

58_2016 zbiorcze zestawienie ofert 2016-06-08

 

58_2016 info_o wyborze 2016-06-20

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :