Remont drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku Ziębice - Paczków w km 65+500 - 66+460. CPV 45233142-6 Drukuj
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku Ziębice - Paczków w km 65+500 - 66+460. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.46.2016
Termin składania ofert 2016-05-17 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel.74-845-33-57, 75-75-510-18(19) wew.12; fax 75-75-510-18(19) wew.15
Załączniki

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.05.2016r.

  46-2016_OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2016-04-14

46-2016_SIWZ  2016-04-14

46-2016 STWIORB

46-2016 SIWZ  wesja edytowalna  2016-04-14

  46-2016 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-04-15

46-2016 zmiana siwz 2016-04-15

 

46-2016-ogloszenie-o-wyborze-oferty