Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Góra ul. Herbsta i ul. Poznańska. CPV 45233142-6 Drukuj
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Góra ul. Herbsta i ul. Poznańska. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.47.2016
Termin składania ofert 2016-05-17 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel.74-845-33-57, 75-75-510-18(19) wew.12; fax 75-75-510-18(19) wew.15
Załączniki

  47-2016-ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.05.2016r.

 

47-2016_OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2016-04-14

47-2016_SIWZ  2016-04-14

47-2016  SWIORB 2016-04-14

47-16  SIWZ wersja edytowalna  2016-04-14

 

 

47-2016 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-04-15

47-2016 zmiana siwz 2016-04-15