DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda – etap II (obwodnica). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda – etap II (obwodnica). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.45.2016
Termin składania ofert 2016-05-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel.74-845-33-57, 75-75-510-18(19) wew.12; fax 75-75-510-18(19) wew.15
Załączniki

 

45-2016-ogloszenie-o-wyborze-oferty

 

  Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.05.2016r..

 

 

45-2016 Pytania i odpowiedzi (Pytania nr 1-11)

 

 

  Ekspertyza

   45-2016_OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2016-04-14

  45-2016_SIWZ  2016-04-14

45-2016 SPECYFIKACJE TECHNICZNE  2016-04-14

45-16 SIWZ wersja edytowalna  2016-04-14

  45-2016 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-04-15

45-2016 zmiana siwz 2016-04-15

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :