Remont drogi wojewódzkiej nr 381 m. Jedlina - Zdrój w km 8+540 ÷ 9+340 (800 mb). CPV 45233142-6 Drukuj
z dnia: 2016-04-06
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 381 m. Jedlina - Zdrój w km 8+540 ÷ 9+340 (800 mb). CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.37.2016.AK
Termin składania ofert 2016-04-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Magdalena Graczyk-Gęborys
Tel./Fax te. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 172, fax 75 / 75 510 18(19) wew.15
Załączniki

 

37-16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.05.2016 r.)

 

37-16 Informacja z otwarcia ofert  (25.04.2016 r.)

   

37-16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.04.2016 r.)

37-16 Odpowiedzi na pytania (19.04.2016 r.)

  

  37-16 Odpowiedzi na pytania (14.04.2016 r.)

 

37-16 Ogłoszenie o zamówieniu (06.04.2016 r.)

37-16 SIWZ

STWiORB

37-16 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ (edytowalne)