DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-06
Nazwa zadania Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.34.2016
Termin składania ofert 2016-04-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 110
Załączniki

 

34_16_ogloszenie o zamowieniu

34_16_SIWZ

34_16_zal_nr_9 OPZ wraz z wykazem obiektow

34_16_zalacznik 2 a-d kosztorys ofertowy

34_16_wersja edytowalna zalacznikow

 

34_16_odpowiedzi na pytania_19_04_2016

34_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia_19_04_2016

34_16_zalaczniki do odpowiedzi_19_04_2016

 

34_16_odpowiedzi na pytania_22_04_2016

34_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia_22_04_2016

34_16_kosztorysy ofertowe_22_04_2016

34_16_specyfikacje_22_04_2016

34_16_zbiorcze zestawienie zlozonych ofert

34_16_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ZADANIE_2

34_16_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ZADANIE_3

 

34_16_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ZADANIE 4

34_16_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ZADANIE_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :