DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 na odcinku Chwaliszów-Stare Bogaczowice w km od 8+720 do km 9+690. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-03-22
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 na odcinku Chwaliszów-Stare Bogaczowice w km od 8+720 do km 9+690 ; CPV 45233242-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.29.2016.AK
Termin składania ofert 2016-04-08 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetrag nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew.12); faks : 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.04.2016r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi ( pytanie nr 5 - 7 )

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne do SIWZ ( nr 1-7  i  9 )

STWiORB

 

Pytania i odpowiedzi ( pytanie 1 - 4 )

 

 

Obowiązujacy projekt umowy (zal. nr 8)

 

AKTUALNA SST -D 05.03.13a

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :