Odnowa starorzecza cieku Otocznica w celu odtworzenia siedliska nr 3150 jako jednego z działań kompensacyjnych, związanych z oddziaływaniem projektu Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami. CPV 45112711-2 Drukuj
z dnia: 2016-03-11
Nazwa zadania Odnowa starorzecza cieku Otocznica w celu odtworzenia siedliska nr 3150 jako jednego z działań kompensacyjnych, związanych z oddziaływaniem projektu Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami. CPV 45112711-2
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.35.2016
Termin składania ofert 2016-03-29 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, fax 71-39-17-110
Załączniki

  35_2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2016-03-11

35_2016 SIWZ 2016-03-11

35_2016 Otocznica ZAKRES ROBÓT

35_2016 Opinia RDOŚ

35_2016 DZMIUW uzgodnienie

35_2016 Opinia hydrogeologiczna

35_2016 Przedmiar

35_2016 Specyfikacje techniczne

35_2016 zał_1-5  2016-03-11 wersja edyt

 

35_2016 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT  2016-03-29

 

2720_35_2016 INFORMACJA O WYBORZE  2016-04-05