Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w km 53+740 w m. Ziębice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Drukuj
z dnia: 2016-03-11
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w km 53+740 w m. Ziębice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej; CPV 45200000-7; 71320000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.12.2016.AK
Termin składania ofert 2016-04-06 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetrag nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew.12); faks : 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 06.04.2016r.

 

2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Pytania i odpowiedzi (pytania nr 3-4)

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi (pytania nr 1-2)

Obowiązujące PFU

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne do SIWZ (nr 1-8 i 10)

PFU