Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 wraz z wykonaniem poszerzenia oraz przebudową zatok autobusowych w m. Nowosiedlice w km 75+000 – 75+950. CPV 45233142-6 Drukuj
z dnia: 2016-03-08
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 wraz z wykonaniem poszerzenia oraz przebudową zatok autobusowych w m. Nowosiedlice w km 75+000 – 75+950. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.27.2016
Termin składania ofert 2016-03-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

27-16 ogloszenie o zamowieniu

27-16 siwz

27_2016 siwz

sst

27-16 odpowiedzi na pytania od 1 do 4

27-16 ogloszenie o wyborze