Remont drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom ul. Aleja Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bankową do wiaduktu kolejowego (skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego). Drukuj
z dnia: 2016-02-28
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom ul. Aleja Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bankową do wiaduktu kolejowego (skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego).
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy Ni.2720.18.2016
Termin składania ofert 2016-03-29 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

18_16_ogloszenie o zamowieniu

18_16_siwz

18_16_specyfikacje

18_2016 siwz wersja edytowalna

18_16_odpowiedzi na pytania 14 03 2016

18_16_kosztorys ofertowy 14 03 2016

18_16_kosztorys ofertowy 14 03 2016

18_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia 14 03 2016

 

18_16_odpowiedzi na pytania 18 03 2016

18_16_kosztorys ofertowy 18 03 2016

18_16_kosztorys ofertowy 18 03 2016

18_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia 18 03 2016

 

18_16_zbiorcze zestawienie ofert

18_16_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty