DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Odnowa starorzecza cieku Otocznica w celu odtworzenia siedliska nr 3150 jako jednego z działań kompensacyjnych, związanych z oddziaływaniem projektu Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami. CPV 45112711-2, CPV 45112000-5 Drukuj Email
z dnia: 2016-02-23
Nazwa zadania Odnowa starorzecza cieku Otocznica w celu odtworzenia siedliska nr 3150 jako jednego z działań kompensacyjnych, związanych z oddziaływaniem projektu Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami. CPV 45112711-2, CPV 45112000-5
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.22.2016
Termin składania ofert 2016-03-09 9:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, fax 71-39-17-110
Załączniki

  22_2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2016-02-23

22_2016 SIWZ  2016-02-23

  22_2016 Otocznica zakres robót

  22_2016 opinia RDOŚ

22_2016 specyfikacje techniczne  2016-02-23

22_2016 zal_1-5 do siwz 2016-02-23 wersja edyt

  

22_2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  2016-02-29

22_2016 pyt_i odp 2016-02-29

22_2016 PRZEDMIAR  2016-02-29

22_2016 GEOLOGIA  2016-02-29

 

22_2016 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT  2016-03-09

 

22_2016 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  2016-03-10

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :