DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont ulicy 1-go Maja i ul. Wrocławskiej w Bierutowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 w km 14+770 – 15+705. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-02-21
Nazwa zadania Remont ulicy 1-go Maja i ul. Wrocławskiej w Bierutowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 w km 14+770 – 15+705. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.20.2016
Termin składania ofert 2016-03-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

20-16 ogloszenie o zamowieniu

20-16 siwz

20_2016 siwz

sst

20-16 odpowiedzi na pyt 3 i 6 wszyscy

20-16 ogloszenie o zmianie ogloszenia

  20-16 odpowiedzi na pytania 124578910

 

zbiorcze zestawienie ofert

20-16 ogloszenie o wyborze oferty

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :