Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zdrojową do skrzyżowania z ul. Pułaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Polanica Zdrój. Drukuj
z dnia: 2016-02-19
Nazwa zadania Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zdrojową do skrzyżowania z ul. Pułaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Polanica Zdrój. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.19.2016
Termin składania ofert 2016-03-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 110
Załączniki

 

19_16_ogloszenie o zamowieniu

19_16_siwz

19_16_specyfikacje techniczne

19_16_wersja edytowalna zalacznikow

19_16_odpowiedzi na pytania_03_03_2016

19_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia

 

19_16_zbiorcze zestawienie zlozonych ofert

19_16_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty