DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zdrojową do skrzyżowania z ul. Pułaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Polanica Zdrój. Drukuj Email
z dnia: 2016-02-19
Nazwa zadania Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zdrojową do skrzyżowania z ul. Pułaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Polanica Zdrój. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.19.2016
Termin składania ofert 2016-03-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 110
Załączniki

 

19_16_ogloszenie o zamowieniu

19_16_siwz

19_16_specyfikacje techniczne

19_16_wersja edytowalna zalacznikow

19_16_odpowiedzi na pytania_03_03_2016

19_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia

 

19_16_zbiorcze zestawienie zlozonych ofert

19_16_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :