Remont drogi wojewódzkiej nr 448 w km 44+478 - 45+238 (760 mb) m. Nowy Dwór. CPV 45233142-6 Drukuj
z dnia: 2016-02-19
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 448 w km 44+478 - 45+238 (760 mb) m. Nowy Dwór. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.21.2016
Termin składania ofert 2016-03-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

 

21_2016 ogloszenie o zamowieniu 19_02_2016

21_2016 siwz 19_02_2016

21_2016 siwz wersja edytowalna 19_02_2016

21_2016 materialy dodatkowe 19_02_2016

 

21_2016 odpowiedzi na pytania 03_03_2016

21_2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia 03_03_2016

21_2016 zalacznik nr 2 kosztorys ofertowy 03_03_2016

 

  21_2016 odpowiedz na pytanie 07_03_2016

21_2016 zalacznik nr 2 kosztorys ofertowy 07_03_2016

 

 

21_2016 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 09_03_2016

 

 

21_2016 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29_03_2016