DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w km 35+587 w miejscowości Kudowa Zdrój. Drukuj Email
z dnia: 2016-02-17
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w km 35+587 w miejscowości Kudowa Zdrój. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.10.2016
Termin składania ofert 2016-03-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 110
Załączniki

 

10_16 ogloszenie o zamowieniu

10_16 siwz

10_2016_dokumentacja

10_16_zal nr 2 kosztorys ofertowy

10_16 wersja edytowalna zalacznikow

 

10_16_zbiorcze zestawienie zlozonych ofert

 

10_16_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :