DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap III południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap II odcinek Golnice – Bolesławiec w zakresie włączenia do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45.00.00.00-0, 71.24.70.00-8. Drukuj Email
z dnia: 2015-12-29
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap III południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap II odcinek Golnice – Bolesławiec w zakresie włączenia do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45.00.00.00-0, 71.24.70.00-8.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.122.2015
Termin składania ofert 2016-05-05 09:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Magdalena Graczyk-Gęborys
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 172; fax 71 / 39 17 110
Załączniki

 

122-15 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.07.2016 r.)

 

122-15 Informacja z otwarcia ofert (05.05.2016 r.)

 

 

122-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08-04-2016 r.)

122-15 Odpowiedzi na pytania (08-04-2016 r.)

122-15 SIWZ z załącznikami nr 1-7 (jednoility z 08-04-2016 r.)

122-15 Załącznik nr 8 Warunki Kontraktu (jednolity z 08-04-2016 r.)

122-15 Załącznik Nr 9 - Wzór tablicy informacyjnej

122-15 Zalaczniki do odpowiedzi  z dn. 08-04-2016 r.

  122-15 Zalaczniki nr 1-7 edytowalne do SIWZ z 08-04-2016 r.

 

 

122-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25-03-2016 r.)

122-15 Odpowiedzi na pytania (25-03-2016 r.)

122-15 Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 148

 

 

 

122-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23-02-2016 r.)

122-15 Odpowiedzi na pytania (23-02-2016 r.)

Przedmiary robót - materiały poglądowe pomocnicze

 

 

122-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (03-02-2016 r.)

122-15 Odpowiedzi na pytania (03-02-2016 r.)

122-15 Załącznik graficzny do odpowiedzi na pytanie nr 7

 

   2720-122-2015-ogloszenie-o-zamowieniu

  2720-122-2015-siwz

2720-122-2015-umowa

2720-122-2015-siwz-www-edytowalna

2720-122-2015-pfu-297

 

Dokumentacja etap II

Dokumentacja etap III

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :