Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 71320000-7, 45000000-7. Drukuj
z dnia: 2015-12-29
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 71320000-7, 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.125.2015
Termin składania ofert 2016-05-16 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg ograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

125_2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2015-12-29

125_2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  2016-01-07

125_2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2016-01-26

125_2015 pyt_odp i zmiana dn_2016-01-26

125_2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2016-02-09

125_2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2016-03-02

125_2015 pyt_4 i odp dn_2016-04-06

125_2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  2016-04-11

125_2015 formularze - MATERIAŁY POMOCNICZE

 

125_2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW  2016-05-16

 

125-2015-siwz-www

125-2015-OPZ-PFU

125-2015-tom-ii-rozdz_1-akt-umowy

125-2015-tom-ii-rozdz_2-gwarancja-jakoci

125-2015-tom-ii-rozdz_3-dane-kontraktowe

125-2015-tom-ii-rozdz_4-warunki-oglne-kontraktu

125-2015-tom-ii-rozdz_5-warunki-szczeglne-kontraktu

125-2015-tom-iv-wykaz-patnoci

125-2015-zal-3-i-4-osw-podwyk-wzor-1-i-wzor-2

  

125-2015-informacja-o-odwolaniu

125-2015-odwolanie

 

125_2015 pytania i odp_2016-09-26

125_2015 zal_do pyt_87 2015-09-26

125_2015 zal_do pyt_268 2015-09-26

 

125_2015 pyt_i_odp_2016-10-25

  

125_2015 pyt_i_odp_2016-11-10

125_2015 zal_do pisma z dn_2016-11-10

 

125_2015 pyt_i_odp + zmiana siwz 2016-11-17

125_2015 TOM I - SIWZ tj. z dn. 2016-11-17

125_2015 zał. nr 1 do siwz - FORMULARZ OFERTY  w_edyt

125_2016 TOM II - Warunki kontraktu tj. z dn. 2016-11-17 pdf

125_2016 TOM II - Warunki kontraktu tj. z dn. 2016-11-17 w_edyt

125_2016 TOM III - PFU tj. z dn. 2016-11-17

125_2016 TOM III - PFU tj.z dn. 2016-11-17 w_edyt

125_2016 TOM IV - Wykaz płatności w_edyt

 

 

125_2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT  2016-12-07

 

125_2015 INFORMACJA O WYBORZE 2016-12-20