DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 387 odcinkami: - km 7+428-7+655 Ratno Dolne, - km 16+100-17+295 Radków-Karłów. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-12-28
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 387 odcinkami: - km 7+428-7+655 Ratno Dolne, - km 16+100-17+295 Radków-Karłów. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.116.2015
Termin składania ofert 2016-01-18 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

116_2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2015-12-28

116_2015 SIWZ  2015-12-28

116_2015 specyfikacje techniczne

116_2015 zał_1-7  2015-12-28 wersja edyt

116_2015 zbiorcze zestawienie ofert 2016-01-18

  116_2015 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-02-03

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :