DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka). CPV 45000000-7, 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-12-23
Nazwa zadania Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka). CPV 45000000-7, 71320000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.121.2015
Termin składania ofert 2016-03-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

121_2015 odpowiedzi na pytania 08_03_2016

121_2015 do odpowiedzi z 08_03_2016

  121_2015 ogloszenie o zamowieniu 23_12_2015

 

  121_2015_siwz

inne oparcowania ii

  pfu1

ZADANIE 2

  ZADANIE 3

  INNE OPRACOWANIA I

 

 

121_2015 swiz wersja edytowalna 28_12_2015

121_2015 odpowiedzi na pytania 28_01_2016

121_2015 do odpowiedzi z 28_01_2016

  121_2015 ogloszenie o zmianie ogloszenia 28_01_2016

 

 

121_2015 zalaczniki do siwz 05_02_2016

121_2015 odpowiedzi na pytania 05_02_2016

  121_2015 umowa 05_02_2016

121_2015 do odpowiedzi z 05_02_2016

 

121_2015 odpowiedzi na pytania 18_02_2016

121_2015 ogloszenie o zmianie ogloszenia 18_02_2016

 

121_2015 odpowiedzi na pytania 08_03_2016

121_2015 do odpowiedzi z 08_03_2016

 

 

121_2015 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 15_03_2016

 

 

121_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21_06_2016

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :