DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 – korekta łuku. CPV 45233120-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-12-18
Nazwa zadania Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 – korekta łuku. CPV 45233120-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.119.2015
Termin składania ofert 2016-02-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 248, 71 39 17 110
Załączniki

119-15 ogloszenie o zamowieniu

119-15 siwz

sst

119_2015 siwz edyt

119-15 odpowiedz na pytanie 6 wszyscy

  119-15 ogloszenie o zmianie ogloszenia

119-15 odpowiedzi na pytania 15_01_2016

119-15 ogloszenie o zmianie ogloszenia 15_01_2016

119_2015 odpowiedzi na pytania 26_01_2016

119_2015 ogloszenie o zmianie ogloszenia 26_01_2016

119_2015 zalacznik nr 6 wykaz robot budowlanych 26_01_2016

119_2015 zalacznik nr 8 umowa 26_01_2016

119_2015 odpowiedz na pytanie 03_02_2016

119_2015 ogloszenie o zmianie ogloszenia 03_02_2016

 

119_2015 odpowiedz na pytanie 08_02_2016

119_2015 ogloszenie o zmianie ogloszenia 08_02_2016 

119_2015 zbiorcze zestawienie ofert 22_02_2016

 

119_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15_03_2016

119_2015 ogloszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty 05_04_2016

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :