DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 m. Kawice w km 38+560-39+530 długość 0,970 km. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-12-04
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 m. Kawice w km 38+560-39+530 długość 0,970 km. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.114.2015
Termin składania ofert 2015-12-21 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

114_2015 ogloszenie o zamowieniu 04_12_2015

114_2015 siwz 04_12_2015

114_2015 materialy dodatkowe 04_12_2015

114_2015 wersja edytowalna siwz 04_12_2015

114_2015 odpowiedzi na pytania 16_12_2015

114_2015 zbiorcze zestawienie ofert 21_12_2015

114_2015 zbiorcze zestawienie ofert 21_12_2015 poporawione

114_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28_01_2016

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :