DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa wraz z montażem oznakowania pionowego dla dróg wojewódzkich nr 395 oraz nr 396 w ramach wprowadzenia docelowych organizacji ruchu drogowego z podziałem na zadania.CPV 45233290-8 Drukuj Email
z dnia: 2015-12-01
Nazwa zadania Dostawa wraz z montażem oznakowania pionowego dla dróg wojewódzkich nr 395 oraz nr 396 w ramach wprowadzenia docelowych organizacji ruchu drogowego z podziałem na zadania.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.95.2015.AK
Termin składania ofert 2015-12-21 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetrag nieograniczony
Osoba do kontaktu Grazyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew.12); faks : 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.12.2015r.

 

 

Pytania i odpowiedzi (Pytanie nr 10-11)

Załączniki 2 i 2a - Obowiązujące kosztorysy ofertowe

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi (pytanie nr 1 - 9)

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki edytowalne do SIWZ (nr 1 - 6 )

STWiORB

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :