DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie: - ODCINEK od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. RADECZ - jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-27
Nazwa zadania Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie: - ODCINEK od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. RADECZ - jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.99.2015
Termin składania ofert 2016-04-27 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2015-11-27

 

99_2015 TOM I - SIWZ _2015-12-02

  99_2015 zal_1-7_edyt 2015-12-02

99_2015 TOM II - Warunki kontraktu _2015-12-02

99_2015 TOM III 1 - PFU _2015-12-02

99_2015 TOM III_2 - Specyfikacja na projektowanie SP_00_00_00 _2015-12-02

99_2015 TOM IV - Wykaz płatności  2015-12-02

99_2015 TOM V - PB

99_2015 TOM V - PW

99_2015 TOM V - Raport o oddz_na środowisko

99_2015 TOM V - Operat wodnoprawny

99_2015 TOM V - Dokum_geolog-inz

99_2015 TOM V - decyzja ZRID nr 8_14

99_2015 TOM V - Pomiar ruchu drogowego

99_2015 TOM V - Prognoza ruchu dla proj_obwodnicy aglom_Wrocław

99_2015 TOM V - Umowa o przyłączenie

 

99_2015 ZMIANA OGŁOSZENIA  2015-12-30

99_2015 PYT_1-3_5-6_8_10_177_179 i ZMIANA SIWZ  2015-12-30

99_2015 UZUPEŁNIENIE MATERIAŁÓW dot. pisma z dn. 2015-12-30

 

99_2015 ZMIANA OGŁOSZENIA_2016-01-21

99_2015 PYT ODP i ZMIANA SIWZ_2016-01-21

 

99_2015 ZMIANA OGŁOSZENIA_2016-02-11

99_2015 PYT ODP i ZMIANA SIWZ_2016-02-11

99_2015 UZUPEŁNIENIE MATERIAŁÓW dot. pisma z dn. 2016-02-11

 

99_2015 ZMIANA OGŁOSZENIA_2016-03-03

99_2015 PYT ODP i ZMIANA SIWZ_2016-03-03

 

99_2015 ZMIANA OGŁOSZENIA_2016-04-01

99_2015 PYT_ODP i ZMIANA SIWZ_2016-04-01

99_2015 UZUPEŁNIENIE MATERIAŁÓW dot. pisma z dn. 2016-04-01

 

99_2015 PYT_ODP_2016-04-04

 

 

99_2015 ZMIANA SIWZ  i  t.jednolite_2016-04-05

TOM I - SIWZ t.j.  z dn_2016-04-05

TOM II - Warunki kontraktu rozdz_3 dane kontraktowe t.j.  z dn_2016-04-05

TOM II - Warunki kontraktu rozdz_4-5 warunki szczególne kontraktu t.j.  z dn_2016-04-05

TOM III 1 - program funkcjonalno-uzytkowy t.j. z dn_2016-04-05

TOM III 2 - specyfikacja na projektowanie SP.00.00.00 t.j. z dn_2016-04-05

 

 

99_2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT  2016-04-27

 

99_2015 info_o wyborze oferty 2016-06-13

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :