DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 347 w km 13+650-15+150 (1500 mb) Sadków-Sadkówek. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-11-25
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 347 w km 13+650-15+150 (1500 mb) Sadków-Sadkówek. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.106.2015
Termin składania ofert 2015-12-10 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

106_2015 siwz 25_11_2015

106_2015 ogloszenie o zamowieniu 25_11_2015

106_2015 wersja edytowalna siwz 25_11_2015

106_2015 zalacznik 10- materialy dodatkowe 25_11_2015

  106_2015 zbiorcze zestawienie ofert 10_12_2015

106_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert 18_12_2015

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :