DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Naprawa i montaż drogowych barier energochłonnych w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-11-24
Nazwa zadania Naprawa i montaż drogowych barier energochłonnych w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.111.2015
Termin składania ofert 2015-12-09 9:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  111_2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2015-11-24

111_2015 SIWZ 2015-11-24

111_2015 arkusz obmiaru Zad_nr 1 Jelenia Góra

111_2015 arkusz obmiaru Zad_nr 2 Legnica

111_2015 arkusz obmiaru Zad_nr 3 Wałbrzych

111_2015 arkusz obmiaru Zad_nr 4 Wrocław

111_2015 spec_tech

  111_2015 zal_1-6 edyt_2015-11-24

 

111_2015 odp_na pyt_1 2015-12-04

 

111_2015 zmiana zal_6 2015-12-08

111_2015 zal_6 -wykaz robt budowlanych- 2015-12-08

111_2015 zal_6 edyt_2015-12-08

 

111_2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT  2015-12-09

 

111_2015 Informacja_o wyborze zad_1  2015-12-30

111_2015 Informacja_o wyborze zad_2  2015-12-30

111_2015 Informacja_o wyborze zad_3  2015-12-30

111_2015 Informacja_o wyborze zad_4  2015-12-30

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :