DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w km 51+500 – 52+440 (940 mb) odcinek Służejów - Ziębice. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-11-16
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w km 51+500 – 52+440 (940 mb) odcinek Służejów - Ziębice. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.107.2015
Termin składania ofert 2015-12-07 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

107-15 ogloszenie o zamowieniu

107-15 siwz

107-15 siwz

sst -385 ziebice

  107-15 odpowiedzi na pytania od 1 do 5

107-15 ogloszenie o zmianie ogloszenia

 

sst 02-12-2015r

 

  zbiorcze zestawienie ofert

 

107-15 ogloszenie o wyborze oferty internet

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :