DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu przez rz. Łomnice w ciągu DW nr 367 w km 11+231 w m. Mysłakowice wraz z rozbudową DW nr 367 na dojazdach. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-17
Nazwa zadania Przebudowa mostu przez rz. Łomnice w ciągu DW nr 367 w km 11+231 w m. Mysłakowice wraz z rozbudową DW nr 367 na dojazdach.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.109.2015
Termin składania ofert 2015-12-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik. Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

109_15_ogloszenie o zamowieniu

109_15_siwz

109_15_pfu

109_15_dokumentacja

109_15_ekspertyza

109_15 siwz edytowalna

109_15_ogloszenie o zmianie ogloszenia 03_12_2015

109_2015_odpowiedzi na pytania 03_12_2015

109_15_odpowiedzi na pytania 15 12 2015

109_15_pytanie nr 12_skan pisma

109_15_ogloszenie o zmianie ogloszenia 15 12 2015

109_15_odpowiedzi na pytania 18 12 2015

109_15_zbiorcze zestawienie ofert

109_15_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :