DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa wraz z montażem słupków prowadzących U-1a w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu średzkiego, wrocławskiego i oławskiego.CPV 45233290-8 Drukuj Email
z dnia: 2015-11-12
Nazwa zadania Dostawa wraz z montażem słupków prowadzących U-1a w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu średzkiego, wrocławskiego i oławskiego
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.101.2015.AK
Termin składania ofert 2015-11-27 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetrag nieograniczony
Osoba do kontaktu Grazyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew.12); faks : 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystnijeszej oferty

Informacja z otwarcia ofert (w dniu 27.11.2015r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne do SIWZ ( nr 1 - 6 )

Wykaz dróg z kilometrażem

STWiORB

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :