DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda km 40+424 - 42+430 z chodnikami km 40+424 - 42+430 L - do ul. Węglowa Wola, km 40+424 - 41+517 P - do ul. Bożkowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-12
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda km 40+424 - 42+430 z chodnikami km 40+424 - 42+430 L - do ul. Węglowa Wola, km 40+424 - 41+517 P - do ul. Bożkowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.102.2015.AK
Termin składania ofert 2015-12-14 07:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 51018(19) wew.15
Załączniki

 

102-15 ogloszenie o wyborze oferty

 

102-15 Informacja z otwarcia ofert (14.12.2015 r.)

 

 

102-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (09.12.2015 r.)

102-15 Odpowiedzi na pytania (09.12.2015 r.)

 

   102-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.12.2015 r.)

102-15 Odpowiedzi na pytania (04.12.2015 r.)

  

102-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (01.12.2015 r.)

  102-15 Odpowiedzi na pytania (01.12.2015 r.)

  

102-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.11.2015 r.)

102-15 Odpowiedzi na pytania (26.11.2015 r.)

9. Warstwa ścieralna z SMA D-05.03.13a / ZMIANA

  

  102-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.11.2015 r.)

102-15 Odpowiedzi na pytania (24.11.2015 r.)

102-15 Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2 / ZMIANA

102-15 Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2 / ZMIANA (edytowalny)

  

102-15 Ogłoszenie o zmówieniu (12.11.2015 r.)

102-15 SIWZ (12.11.2015 r.)

102-15 Załączniki Nr 1-7 (edytowalne)

Dokumentacja projektowa

STWiORB

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :