DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 350 odcinkami w km 34+300 – 38+360 (od granicy województwa dolnośląskiego do miejscowości Ruszów) – łącznie 3,420km. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-09
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 350 odcinkami w km 34+300 – 38+360 (od granicy województwa dolnośląskiego do miejscowości Ruszów) – łącznie 3,420km.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.98.2015
Termin składania ofert 2015-11-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

98_15_ogloszenie o zamowieniu

98_15_siwz

98_15_specyfikacje

98_15 wersja edytowalna siwz

98_15_odpowiedzi na pytania

98_15_ogloszenie o zmianie ogloszenia

98_15_zbiorcze zestawienie ofert

  98_15_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :