DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 334 Bożeń – Rajczyn – odcinkami (łączna długość 5,332 km). CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-11-01
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 334 Bożeń – Rajczyn – odcinkami (łączna długość 5,332 km). CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.97.2015
Termin składania ofert 2015-11-20 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

97-15 ogloszenie o zamowieniu

97-15 siwz

sst

2720-97-2015 siwz

  97-15 odpowiedzi na pytani od 1 do 16

97-15 ogloszenie o zmianie ogloszenia

  kosztorys ofertowy 12_11_2015

  zbiorcze zestawienie ofert

 

  97-15 ogloszenie o wyborze

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :