DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu na przepust drogowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 345 w km 0,694 w miejscowości Wilczków. Drukuj Email
z dnia: 2015-10-28
Nazwa zadania Przebudowa mostu na przepust drogowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 345 w km 0,694 w miejscowości Wilczków.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.90.2015
Termin składania ofert 2015-11-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

90_15_ogloszenie o zamowieniu

90_15_siwz

90_2015 siwz edyt

90_2015_pfu

90_15_zmiana siwz 

90_15_odpowiedzi na pytania

 

90_15_zbiorcze zestawienie ofert

90_15 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :