DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 395 Kazanów - Wadochowice na odcinku w km 47+300 - 48+950 (1650 mb ). Drukuj Email
z dnia: 2015-10-29
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 395 Kazanów - Wadochowice na odcinku w km 47+300 - 48+950 ( 1650 mb ); CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.94.2015.AK
Termin składania ofert 2015-11-17 11:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetrag nieograniczony
Osoba do kontaktu Grazyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew.12); faks : 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.11.2105r.

 

Pytania i odpowiedzi (Pytanie 1 -4 )

Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2/ZMIANA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne ( nr 1 - 7 ) do SIWZ

STWiORB

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :